top of page

Att säkerhetspolisen nyligen stämplat dessa länder Ryssland, Belarus, Kina och Iran som mer eller mindre fiender till Sverige är beklagligt men det gör det glasklart att man är en politiskt styrd polis som agerar på regeringens order. Detta är ganska skrämmande att vi i Sverige har en sådan säkerhetspolis. Det hade varit ett snyggt grepp om man kunde istället verka för att förbättra vårt lands relationer med andra länder men istället verkar det som att makthavarna har som mål att rasera Sveriges anseende utomlands. Specifikt riktat mot nationer som USA/NATO anser vara fiender. Det är nu klart också att sista landet har ratificerat regering Anderssons och Kristerssons NATO-ansökan. Utöver detta har försvarsministern (läs USA-tillgången) Pål Jonson ett DCA-avtal den 5 December 2023 som innebär att USA kan använda 17st militärbaser i Sverige. Där kan dom ha både militär personal och sina egna vapensystem. Dessutom kommer dom stå över svensk lagstiftning och särbehandlas rejält. Detta avtal i kombination med att bli NATO-medlem är en extremt dålig förändring för Sveriges säkerhet och självständighet. Det liknar en coup d'etat utfört av Washington. Svenska folket har helt hållits utanför allt detta - ingen debatt har tillåtits ingen folkomröstning i sakfrågor osv. Nu börjar kampen för att lämna NATO och riva upp DCA-avtalet synkront med att verka för att förbättra Sveriges relationer med andra länder.

2024-02-27 // av Bosse Jonsson

38 visningar0 kommentarer

Enade Sverige stöttar initiativet som Edda Manga driver genom Mångkulturellt Centrum om att samla in namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning huruvida Sverige skall anslutas till NATO. Skriv ut blanketten och skriv under den med vanlig bläckpenna. Skicka den därefter via vanligt brev till: Mångkulturellt Centrum

Att:Edda Manga 147 85 Tumba

Folkomröstning-om-anslutning-till-NATO
.pdf
Ladda ner PDF • 83KB

Av Bosse Jonsson

466 visningar0 kommentarer

Värt att veta för er som skall dit: TV4 nyhetsmorgon hade med en gästande polisman som fick sitta och prata om mordet som ägde rum förra året på Almedalen samt pratade om säkerhetspådraget med ökad kamerabevakning och större chanser att polisen "approachar" folk på stan och ställer frågor. Detta känns ju sisådär - övervakningssamhället och Almedalen som en perfekt plats att öva på besökarna. Jag tänkte bara låta meddela att man inte nödvändigtvis behöver visa lD för en polisman som ber om det helt utan lagstöd. Enligt PL 14 ska särskild anledning föreligga för polisen att anta att du är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, för att du ska vara tvungen att identifiera dig. Polisen får fråga efter ID men du har rätt att säga nej. Får polisen ta kort på mig? "Polisen får inte utan uttryckligt lagstöd fotografera en person." Kan det inte bli tal om att man stör den allmänna ordningen då? Från polisens hemsida: - "Polisen får avvisa eller avlägsna personen från ett visst område om någon stör eller är farlig för den allmänna ordningen. I till exempel krogmiljöer är det vanligt att polisen möter berusade personer och i dessa fall har polisen rätt att göra ett omhändertagande om personen utgör en fara för sig själv eller andra." Men om du står och äter en glass med en tröja som har politiskt budskap så blir det svårt att påvisa att du bryter mot den allmänna ordningen. Särskilt eftersom grundlagen väger väldigt tungt, se nedan:

Åsiktsfrihet då vad menas med det? Från Wikipedia: Åsiktsfrihet, medborgarens frihet att uttrycka åsikter utan statens ingripande. I Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt Regeringsformen där man skriver att "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad ... yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor", samt genom Sveriges upphöjande till lag av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna där det framgår att "Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser".


För egen del kommer jag försöka ställa mycket frågor till folk och dokumentera deras svar. Allt ifrån andra besökare till etablerade politiker, journalister, poliser, ja alla som har tid att prata en stund. Jag kommer nog livesända en hel del - det är även ett efterfrågat inslag av våra medlemmar.


// Bosse Jonsson för Enade Sverige 2023-06-25
54 visningar0 kommentarer
bottom of page