top of page
Stockholm Sweden Panorama

Om oss

Den 31 Maj 2019 grundade jag Enade Sverige som ett personligt ställningstagande mot den allt mer alarmerande globalistiska världsordningen som sätter sin prägel på tidigare starka nationer inklusive Sverige. Dessa globalister vill inte ha kvar självständiga nationalstater och via sina globala organ verkar man för en totalitär världsregering i en ny världsordning det som ofta benämns som global governence i engelskspråkiga medier i den sk "new world order". Enade Sverige vill stärka Sveriges relationer med andra länder. Särskilt med länder där tidigare regeringar och massmedia unisont gjort allt för att försämra Sveriges relationer. T.ex Ryssland. Hotet kommer inte från öst enligt mig. Hotet kommer snarare från väst från EU och NATO men även organisationer som FN och WHO - samt de NGOs som bjuder in världsledare och blivande ledare till stängda möten t.ex Bilderberggruppen, World Economic Forum och liknande. Det som inte kan avhandlas öppet inför folket kan inte vara av godo. Därför kräver jag med Enade Sverige ökad transparens i alla kontakter med företrädare från andra länder. Diplomatiskt landsförräderi är ett brott som ger upp till livstids fängelse i Sverige denna lag kommer vi verka för att den tillämpas mot de korrupta svenska beslutsfattarna som går mot Sveriges och svenska folkets intressen. Enade Sverige kommer bilda en ideell förening som grund för partiet och har som mål att samla in minst 1500 namnunderskrifter för att registrera vår partibeteckning hos Valmyndigheten. Mer info om detta kommer presenteras löpande och antalet inskickade underskrifter kommer visas här. // Skrivet av Bosse Jonsson, grundare

Integritetspolicy / Privacy Policy

Integritetspolicy Svenska
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så vänligen granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi eventuellt använder den.

Integritetspolicy för enadesverige.com & .se

enadesverige.com & .se ("Webbplatsen", "vi", "oss" eller "vår") åtar oss att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din information när du besöker vår webbplats. Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi samlar in, använder och skyddar din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Information som vi samlar in

Vi kan samla in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig som medlem eller för att ta emot våra nyhetsbrev eller anmäler dig till evenemang etc. Denna personliga information kan omfatta ditt namn, e-postadress, folkbokföringskommun, personnummer och ev telefonnummer. Vi samlar endast in personlig information med ditt samtycke. Vi samlar också automatiskt in icke-personlig information, såsom din IP-adress och de sidor du besöker på vår webbplats. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon tredje part.

Senast uppdaterad 2024-02-18 19:05

Privacy Policy English

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

Privacy Policy for enadesverige.com & .se

enadesverige.com & .se ("Website", "we", "us", or "our") is committed to protecting your privacy. This Privacy Policy explains how we collect, use and safeguard your information when you visit our website. Please read this Privacy Policy carefully. By using our Website, you consent to our collection, use and safeguarding of your information as described in this Privacy Policy.

Information We Collect

We may collect personal information that you voluntarily provide to us when you register as a member or subscribe to our newsletters, or sign up for events, etc. This personal information may include your name, email address, municipality of residence, social security number, and possibly phone number. We only collect personal information with your consent. We also automatically collect non-personal information, such as your IP address and the pages you visit on our website. We do not disclose your information to any third party.

 

Last update 2024-02-18 19:05

bottom of page