top of page

Enade Sveriges
Partiprogram

Svenska
Ryska
Engelska
PDF_file_icon_edited.png
PDF_file_icon_edited.png

För att öppna PDF-filer kan du behöva  detta program https://get.adobe.com/se/reader/  (öppnas i nytt fönster)

Våra kärnfrågor i korthet

• Införa tjänstemannaansvaret och återupprätta en riksrätt.

• NEJ till EU, NATO, FN, WHO. Vi vill verka för att Sverige lämnar NATO snarast möjligt. Sverige skall skriva sina egna lagar och stå på egna ben, samarbete skall vi som nation kunna ha med vilket annat land vi behagar utan utomstående påtryckningar eller intervention. Nej till globala tankesmedjor som Bilderberggruppen, World Economic Forum och liknande - folkvalda politiker förbjuds delta vid dessa forum.

• JA till ett Sverige som är självständigt och så självförsörjande som möjligt, gällande alla sektorer från ekologiskt jordbruk till högteknologisk industri. Vi vill att kommuninvånarna får forma sin hemkommun lokalt via en direktdemokratisk modell ungefär som man gör i Schweiz. T.ex
Bryssel eller Stockholm skall inte bestämma om en liten kommun skall bygga en ny simhall, skola eller liknande detta avgörs av kommuninvånarna via omröstning. Ingen kommun kan dock kringgå lagboken. Dvs svensk lag skall gälla lika i alla kommuner, för alla medborgare och ingen grupp skall favoriseras eller på annat sätt få fördelar och/eller särbehandlas.

• Vårt parti Enade Sverige kommer därför verka för en stark centralstyrning när det gäller våra rikstäckande kärnfrågor däribland samhällskritiska funktioner, t.ex vill vi nationalisera bank, energi och telekomsektorn som utgör nervsystemet i alla länder. Dessa skall inte vara privatiserade.

• Aktivt verka för att Sverige skall ha goda diplomatiska relationer med ALLA andra länder. Sverige skall börja med att förbättra relationen med de länder som vi har sämst relation med pga tidigare regeringar och massmedias agendor.

• Bygga statligt ägda kollektivboenden för de hemlösa som hamnat mellan stolarna. Dessa skall ge de boende en chans att komma tillbaka och få ett meningsfullt liv med drägliga förhållanden. Man skall ha ett program för att stävja missbruk, dagliga aktiviteter så som olika hantverk, odling av grönsaker, plocka bär och svamp, fiska, ha höns för ägg allt detta kan säljas via den egna gårdsbutiken och all ev vinst fördelas rättvist till de boende.

• Vi vill förbjuda svensk vapenexport.

• Vi vill skydda barn från HBTQI-propaganda, verka för att stoppa sexualiseringen av barn och stoppa normaliseringen av pedofili samt all form av religionsbetingat tvång.

Senast uppdaterat 2024-02-26
bottom of page