top of page
  • Bo Jonsson


Nästa möte blir på Onsdag den 19/4 kl 19:00 för att vara med krävs föranmälan via formuläret på förstasidan av hemsidan.


20 visningar0 kommentarer
  • Bo JonssonEnade Sverige har sedan återuppstarten börjat få in medlemsansökningar och vi har haft vårt första infomöte för ca 2 veckor sedan. På onsdag kl 19:00 kommer vi hålla vårt andra möte där vi kommer prata lite mer inför kommande bildande av föreningen, om partiets syfte och mål och hur vi ska organisera oss. Vi får se hur mycket vi hinner beta av officiellt ska vi försöka hålla oss till en timme i mötestid men det kan bli så att vi går över om intresse finns bland medverkande. Enade Sverige var valbart i valet 2022 och i det kommande Europaparlamentsvalet, men vi är fortfarande varken en ideell förening ännu eller ett parti med registrerad partibeteckning. Men detta står högt i fokus att ordna. Jag har blivit kontaktad av en rad intresserade som vill vara med och bygga upp partiet och hjälpa till. Personer med en blandad uppsättning kunskaper och erfarenheter som kommer komma väl till pass. Officiellt är det bara jag som grundare fortfarande i partiet tills dess vi har sjösatt den ideella föreningen med antagna välskrivna stadgar och en styrelse. Men tids nog relativt snart kommer några eller alla av dessa personer vara en del i det team jag håller på att bygga. Jag kallade gruppen för en interimsstyrelse i min sammanfattningsvideo efter första mötet men det kanske var att ta i - men för att förtydliga så är dom i själva verket endast en del av en diskussionsgrupp i dagsläget. Men min förhoppning är att dom vill vara en del av partiet som skall bildas och stå på en ideell förening som grund. Jag fick tips om att man kunde bilda en stiftelse eller annan juridisk form men vi har inte ekonomi för detta och vi kommer satsa på att vara en ideell förening och driva denna enligt konstens alla regler.

Fler och fler har sista tiden hört av sig och vilja ansluta sig till Enade Sverige vilket är oerhört smickrande eftersom vi inte ens börjat ännu och i princip bara har en Facebooksida och hemsida. Jag välkomnar all hjälp jag kan få - tillsammans kommer vi göra detta partiet till en lokal uppstickare ute i landets kommuner. Med målet att ta oss in först på kommunalnivå innan vi ens tänker tanken på något större. Därefter växer vi organiskt i takt med att folket får reda på vårt koncept och syfte att verka synkront för en fredlig framtid i en annars omtumlande värld med krig och elände.

Bosse Jonsson 2023-04-03

47 visningar0 kommentarer
  • Bo Jonsson

ENADE SVERIGE Minnes anteckningar: Introduktions möte, tisdag 21 mars 2023 kl:19:00 Deltagare: 18 personer - Bosse presenterar sig själv Leif presenterar och förklarar vad en interim styrelse är samt det administrativa arbetet inom en ideell förening.

- Medlemskap gratis för nuvarande. - Presentation av interimsstyrelsen. - Presentation av parti programmet punkt för punkt. - Förslag: Alla inkommande förslag, motioner, idéer angående parti programmet skall skickas till samma E-mail adress för att underlätta arbetet info@enadesverige.com. - Presentation av en ideell förening:

* Som grund för Enade Sverige

* Öppna bankkonto

* Utveckla hemsidan,

* Registrering av parti beteckning


- Bosse kommer att medverka i Almedalen och uppmanar de som vill och kan vara med att kontakta honom via info@enadesverige.com eller messenger. - Ordet är fritt - Nästa mötet bokat till Onsdag den 5 april kl 19:00 / Vid pennan: Sophie Perini (Interimsstyrelsen)
12 visningar0 kommentarer
bottom of page