top of page

ENADE SVERIGE Minnes anteckningar: Introduktions möte, tisdag 21 mars 2023 kl:19:00 Deltagare: 18 personer - Bosse presenterar sig själv Leif presenterar och förklarar vad en interim styrelse är samt det administrativa arbetet inom en ideell förening.

- Medlemskap gratis för nuvarande. - Presentation av interimsstyrelsen. - Presentation av parti programmet punkt för punkt. - Förslag: Alla inkommande förslag, motioner, idéer angående parti programmet skall skickas till samma E-mail adress för att underlätta arbetet info@enadesverige.com. - Presentation av en ideell förening:

* Som grund för Enade Sverige

* Öppna bankkonto

* Utveckla hemsidan,

* Registrering av parti beteckning


- Bosse kommer att medverka i Almedalen och uppmanar de som vill och kan vara med att kontakta honom via info@enadesverige.com eller messenger. - Ordet är fritt - Nästa mötet bokat till Onsdag den 5 april kl 19:00 / Vid pennan: Sophie Perini (Interimsstyrelsen)
15 visningar0 kommentarer
bottom of page