top of page

Välkommen!

Enade Sverige som idé grundades den 31 Maj 2019. Vårt mål är att befria Sverige ur klorna på egennyttiga globalister och göra Sverige självständigt och självförsörjande. Kampen för att lämna NATO och riva upp DCA-avtalet påbörjas...

bottom of page